Beton architektoniczny

Beton architektoniczny samozagęszczalny

Beton architektoniczny samozagęszczalny – mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia deskowania, otulenia zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez użycia wibratorów.

Ten rodzaj mieszanki betonowej charakteryzuje się niskim współczynnikiem w/c (stosunek ilości wody do cementu), zwiększoną ilością superplastyfikatora, użyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pyłu krzemionkowego oraz kruszywem o możliwie niskim punkcie piaskowym.

Wyeliminowanie konieczności mechanicznego zagęszczania umożliwia betonowanie konstrukcji o znacznym stopniu zbrojenia oraz nietypowych formach.

przykładowe wykonanie - widok ściany

Beton architektoniczny – wysoką odporność na warunki środowiskowe

Beton architektoniczny samozagęszczalny ze względu na łatwość uzyskania gładkiej i estetycznej powierzchni jest także wykorzystywany jako beton architektoniczny, który nie wymaga dodatkowego wykończenia. Beton ten charakteryzuje się lepszą odpornością na warunki środowiskowe.

W przypadku betonów samozagęszczalnych klas niższych niż 30/37 wytrzymałość materiału po 28 dniach jest 40-80% większa niż zakładana przy dobieraniu składu mieszanki. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienia innych cech niż wytrzymałość.

 

Kluczowe parametry betonu architektonicznego, opisujące zdolność do właściwego wypełnienia deskowania, to:

  • granica płynięcia
  • lepkość plastyczna

 

Parametry te można badać w teście stożka rozpływowego. Normy przedmiotowe ograniczają średnice rozpływu (mierzone w wzajemnie prostopadłych kierunkach), różnicę pomiędzy nimi oraz segregację kruszywa (niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy w próbce można zauważyć zgrupowanie występowania jednej frakcji kruszywa).

 

Beton architektoniczny samozagęszczalny wymaga na każdym etapie technologicznym większej dokładności i wzmożonego nadzoru, ze względu na większą wrażliwość na właściwości i skład mieszanki.

Ze względu na oszczędności uzyskane przez rezygnację z wibrowania mieszanki i uproszczenie procesu technologicznego, użycie tego typu betonu pozwala na obniżenie kosztów wykonania konstrukcji.

Beton samozagęszalny był wykorzystywany m.in. w budowie Burdż Chalifa, najwyższego budynku na świecie, do wykonania grubej na 3,7 m płyty fundamentowej.

 

Działamy na terenie Warszawy – w przypadku dodatkowych pytań prosimy i kontakt.

 


przykładowe wykonanie - widok ścianyprzykładowe wykonanie - widok ścianyprzykładowe wykonanie - widok ściany

Zapraszamy także do zapoznania się z poniższą tematyką pomocną przy wykonywaniu prac remontowych i budowlanych:

 

ul. Swojska 22, 03-887 Warszawa
Tel: +48505210744
Email: markowski-przemyslaw@wp.pl