Remonty i wykończenia – oferta firmy remontowej

Remonty to nasza specjalność!

Remont to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale – obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych. Prace remontowe i wykończeniowe realizowane są w cyklu remontowym.

 

Rodzaje przeprowadzanych remontów planowych:

  • Przegląd – międzyremontowe sprawdzanie stanu technicznego, połączone z regulacją, usuwaniem drobnych usterek;
  • Remont bieżący; Remont średni; Remont kapitalny.

 

Fazy technologiczne remontu: oczyszczanie, demontaż, weryfikacja części, weryfikacja zespołów, naprawa zespołów, regeneracja części, montaż.

Remont – naprawa jest to po prostu przywrócenie do stanu używalności. W budownictwie remonty dzielą się na: bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego otoczenia w należytym stanie technicznym.

W ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynków; interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.); kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nie istniejących wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.

Zapraszamy do kontaktu: Warszawa Przemysław Markowski, tel.: 505-210-744

ul. Swojska 22, 03-887 Warszawa
Tel: +48505210744
Email: markowski-przemyslaw@wp.pl