Tynki dekoracyjne

Tynk dekoracyjny i tynk strukturalny – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku. Tynk dekoracyjny stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki ceramiczne) – powszechnie stosuje się wówczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy.

Tradycyjne tynki dekoracyjne i strukturalne wykonuje się jako jednowarstwowe (surowe, tylko z grubsza wyrównane, pomieszczenia gospodarcze, piwnice itp.), dwu- lub trójwarstwowe. Ze względu na miejsce zastosowania tynki dekoracyjne można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne; ze względu na jakość i technikę wykonania widocznej powierzchni: tynki dekoracyjne zwykłe, szlachetne, tynki dekoracyjnez zapraw plastycznych, tynki dekoracyjne specjalne; sposób wykonania: tynki dekoracyjne wykonywane ręcznie lub mechanicznie; rodzaj użytego materiału: tynki dekoracyjne cementowe, cementowo – wapienne, wapienne, gipsowe.

Zewnętrzną warstwę tynku trójwarstwowego nazywa się gładzią tynkową.

Wykonujemy następujące prace tynkarskie

 • Przygotowanie podłoża
 • Wyznaczenie powierzchni tynkowania
 • Wykonanie obrzutki
 • Wykonanie narzutu
 • Wykonanie gładzi
 • Wykonanie faktury

Wykonujemy tynki dekoracyjne i strukturalne szlachetne

 • Sztablatura – tynk wapienno gipsowy naniesiony na podstawowy tynk trzywarstwowy o całkowicie gładkiej powierzchni,
 • Stiuk – imitacja marmuru polerowanego,
 • Sztukateria – gotowe odlewy dekoracyjne,
 • Sgraffito – wielowarstwowy i wielobarwny; ułożenie kilku różnobarwnych warstw zaprawy i wyskrobanie różnych wzorów.

Wykonujemy tynki dekoracyjne obrabiane po stwardnieniu zaprawy

 • Tynk dekoracyjny zmywalny – na ścianę, na niestwardniały podkład nanosi się warstwę kolorowych kamyków, po czym następuje zmywanie pierwsze, drugie po 2-3 dniach, ścianę zmywamy 10% roztworem kwasu solnego.

Wykonujemy tynki dekoracyjne i tynki strukturalne ozdobne

 • Nakrapiane – wykonywane pędzlem, miotełką, pistoletem natryskowym, kielnią w zaprawach zwykłych,
 • Obrabiane w świeżej zaprawie – tynk gwiazdkowy czyli narzucenie gładzi z prześwitami,
 • Narzucany,
 • Kraterowany – do świeżej zaprawy przyciskamy i odciągamy kielnie,
 • Czesany – niestwardniały narzut czeszemy,
 • Dziobane, np. kielnią.

Wykonujemy tynki dekoracyjne specjalne

 • Wodoszczelny – zastosowanie domieszek i odpowiednie zagęszczenie tynku, są to tynki jedno- lub dwuwarstwowe,
 • Ciepłochronne – na ścianach nie stanowiących dobrych izolacji termicznych; do zapraw stosuje się kruszywa lekkie np.: żwir paleniskowy; są to tynki dwuwarstwowe,
 • Zabezpieczające przed promieniowaniem – stosowanie do zapraw kruszyw ciężkich (barytowe, emonitowe, opiłki żelaza, jak najmniejsza zawartość wody).

Wykonujemy tynki dekoracyjne z zapraw plastycznych – sztablatury, tynki cienkowarstwowe ze specjalnych, fabrycznie przygotowanych wypraw nanoszone na gładkich podłożach betonowych, warstwie ocieplenia (wełna mineralna, styropian).

Wykonujemy ponadto:

 • Suche tynki dekoracyjne – wykonywane z płyt gipsowo – kartonowych przyklejanych masą gipsową do ściany, lub przykręcanych do stelaża z kształtek aluminiowych (zależy od odchyleń na licu ściany);
 • Ciepłochronne – na ścianach nie stanowiących dobrych izolacji termicznych; do zapraw stosuje się kruszywa lekkie np.: żwir paleniskowy; są to tynki dwuwarstwowe,
 • Zabezpieczające przed promieniowaniem – stosowanie do zapraw kruszyw ciężkich (barytowe, emonitowe, opiłki żelaza, jak najmniejsza zawartość wody).
ul. Swojska 22, 03-887 Warszawa
Tel: +48505210744
Email: markowski-przemyslaw@wp.pl